Tag Archives: zakat maal

Zakka 1.0 – Software Perhitungan Zakat

Para pembaca yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta’ala telah mewajibkan zakat bagi seorang yang hartanya telah mencapai batas diwajibkannya zakat (nishab) selama satu tahun (haul), bagi seorang muslim yang hartanya berlebih mencapai nishabnya maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat atas … Continue reading

Posted in Software Islam | Tagged , , , | 1 Comment