Monthly Archives: Januari 2009

Doa Ketika Turun Hujan

Dalam bulan-bulan ini, tanah air kita sedang musim hujan. Kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika turun hujan, untuk membaca doa berikut ini.

Posted in Doa dan Dzikir | Tagged , , | 6 Comments

Tanya Jawab – Apakah Dajjal itu manusia?

Audio ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullahu Ta’ala yang ana ambil dari artikel almanhaj.or.id. Continue reading

Posted in Fatwa Ulama, Tanya Jawab Islam | Tagged , , , | 3 Comments

Zakka 1.0 – Software Perhitungan Zakat

Para pembaca yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta’ala telah mewajibkan zakat bagi seorang yang hartanya telah mencapai batas diwajibkannya zakat (nishab) selama satu tahun (haul), bagi seorang muslim yang hartanya berlebih mencapai nishabnya maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat atas … Continue reading

Posted in Software Islam | Tagged , , , | 1 Comment

QuranFlash Tajweed- Baca Qur’an sambil belajar tajwid di depan komputer

Satu lagi ada sebuah aplikasi yang memudahkan kita dalam mempelajari serta mendalami agama Islam. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membaca Al-Qur’an di depan komputer disertai warna huruf yang berbeda-beda yang  memudahkan kita dalam membaca Al-Qur’an secara benar tajwid-nya. Aplikasi ini … Continue reading

Posted in Software Islam | Tagged , | 55 Comments